Projektledning

Modernt ledarskap erbjuder projektarbete med operativt stöd där en projektledare tillsammans med era medarbetare driver projekt samt rådgivning av en organisations förmåga att utvecklas och effektiviseras för att på bästa sätt nå önskat resultat. Genom att ge stöd och skapa en struktur får du som kund verktyg för att arbeta med förnyelse, innovation och förbättringar. Exempel på projekt & effektiviseringar som vi arbetat med

  • Uppbyggnad utav en ny kundtjänst
  • Koncerngemensamma policys
  • Upphandlingar och avtalsförbättringar
  • Förhandlingar och uppsägningar