Teamutveckling

Vare sig ditt företag arbetar med försäljning, kundtjänst, support, kunskap, teknik, ledare utan personalansvar eller andra specialister så har alla grupper ett behov utav utveckling. Genom att satsa på sina medarbetare och deras kompetensutveckling skapar det:

  • Större lönsamhet och bättre resultat
  • Självgående personal som tar initiativ
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Färre konflikter och bättre team

Var person i teamet gör sin CoreProfile™ och sedan hålls individuella samtal. Tillsammans går vi sedan igenom resultatet och vad enneagrammet innebär för just det teamet. En behovsanalys görs utifrån resultatet och vi arbetar vidare på de områden där gruppen behöver utvecklas mest.

Verktyget Appreciative Inquiry är kraftfullt i grupp och sätter fokus på lösningar och ett positivt tänkande. Det lägger stor vikt vid medarbetarskapet samt mycket stöd och coaching för att sätta gruppens mål i linje med företagets.