Ledarskapsutveckling

Varje ledare har sina individuella utmaningar. Det kan handla om konflikträdsla, otydlighet, dålig gruppdynamik, negativa arbetsplatsträffar, konflikter bland medarbetarna o.s.v. Varje ledare har sina utmaningar och med hjälp av en individuellt, skräddarsytt program tar vi itu med de utmaningarna. Vi inleder med en CoreProfile™ för att utröna vilket fokus och utvecklingsområden du som ledare har. Vi fördjupar oss sedan i utvecklingsområdena och varje gång vi träffas så går vi mer och mer på djupet med coaching för att utforma handlingsplaner och hitta nya utmaningar på vägen.

modernt ledarskap konferens-8807

Du får verktyg på vägen och du disponerar själv över tiden. Behöver du en 20 minuters peppning innan ett möte eller en coaching på ett medarbetarsamtal så gör vi det, vill du sitta i 2 timmar och genomgå en djupgående coaching så gör vi det, en blandning är oftast att föredra.