CoreProfile™ & Enneagrammet

Enneagrammet är en personlighetstypologi och modell för inre utveckling. Enneagrammet hjälper oss förstå andras värderingar och drivkraft och utgår just ifrån en person egna värderingar och drivkrafter, såväl medvetna som omedvetna. En CoreProfile™ hjälper dig komma fram till vilken enneagramtyp du är och vilken utvecklingspotential du har.

EnneagrammetsGenom att lära dig vilken enneagramstrategi du naturligt använder får du en mycket större förståelse till varför du gör vissa val, varför du agerar på ett visst sätt och vilka positiva och negativa krafter som driver dig. Framförallt får du ett verktyg till förändring och utveckling utav dig själv.

Du kanske har tagit ett DISC-test eller Myers-Briggstest och undrar vad skillnaden egentligen är. Skillnaden är att Enneagrammet utgår inte ifrån beteenden som andra tester till stor del gör. Beteenden förändras och är situationsanpassade, du kan bete dig olika i styrelserummet, hemma och när du tränar knattelaget i fotboll på fritiden men dina värderingar är de samma, något som Enneagrammet tar fasta på. Mer information på enneagrammet hittar du här.

En CoreProfile™ grund går till på följande vis:

  • Du svarar på ett CoreProfile™ personlighetsindikator online
  • Vi utgår ifrån dina svar och undersöker vidare i en intervju.
  • Du får en återkoppling och CoreProfile™ handlingsplan.

En avancerat CoreProfile™ personlighetsindikator innehåller förutom det ovan också:

  • En förklaring till enneagrammets nio utvecklingsnivåer
  • Vi undersöker vilken nivå du befinner dig på.
  • En personlig handlingsplan för din framtida utveckling.

 

 

 

One thought on “CoreProfile™ & Enneagrammet

  1. Pingback: Hur använder du Enneagrammet för att effektivisera? | Modernt Ledarskap

Comments are closed.