Tjänster & Metoder

Modernt ledarskap erbjuder hållbara lösningar för såväl individuella behov såväl som ert företags behov för grupp- och enhetsutveckling. Genom att arbeta med Enneagrammet som verktyg belyser vi styrkor och utvecklingsområden för såväl den enskilda som gruppens. Vi använder tillsammans ett coachande förhållningssätt och teamutveckling med Appreciative Inquiry. Ni får bättre förståelse för hur andra människor och den enskilde fungerar tillsammans.modernt ledarskap konferens-8726

Verktygen ger dig ökad självinsikt vilket gör att du kan utöva ett framgångsrikt, tydligt och effektivt ledarskap. Även tjänstemän, medarbetare och privatperson är självklart välkomna för personlig utveckling och ledarskap för icke-ledare. Detta ger dig konkreta verktyg för att utveckla ditt personliga ledarskap, karriär eller personliga utveckling och du sätter själv upp målet för din utveckling. Samtliga samtal är självklart konfidentiella.