8 sätt att döda motivationen hos medarbetare

Foto: Erwin Wodicka

Du känner säkert igen dig. Inc har listat åtta grejer som tar kål på de anställdas drivkraft och hur man kan åtgärda sakerna.

1. Negativa människor

De förgiftar stämningen, hatar förändring och förintar optimismen hos övriga kolleger. Låt dem hitta ett nytt arbete eller se till att ha tydliga policys och ett tydligt ledarskap för att minimera skadan de orsakar.

2. Inget utrymme att växa

Alla medarbetare behöver känna att de får lära sig nya saker och utvecklas. Annars blir arbetsplatsen statisk och tråkig. Individuella utvecklingsplaner visar istället medarbetarna att företaget aktivt investerar i dem och du som chef har nytta av din investering när dina medarbetare får utvecklas.

3. Ingen vision

Detaljer i all ära, det måste också finnas en långsiktig vision. Utan ett större sammanhang är det svårt för även de bästa medarbetarna att se helheten och motiveras till att prestera allt de kan.

4. Slöseri med tid

Onödiga möten stup i kvarten eller mejl med irrelevant information som hela tiden ska skickas till hela personalen. Ser det ut så här är det sannolikt att medarbetarna är väldigt irriterade på tidslöseriet. Visa istället att de anställda är värdefulla genom att respektera deras begränsade tid.

5. Dålig kommunikation

När kommunikationen är dålig spenderar personalen hälften av tiden med att gissa vad chefen vill ha gjort, viktiga uppgifter förbises och fokus läggs ibland på onödiga arbetsuppgifter. Med tydlig kommunikation kan medarbetarna ägna mer tid åt arbete.

6. Strikt hierarki

Allas idéer värderas inte lika högt och vissa ska bara hålla tyst och göra som cheferna säger. Att arbeta på en sådan arbetsplats där dina idéer inte värderas eller där chefen tar åt sig äran är det ett säkert recept för attt döda motivationen. Genom samarbete och gott ledarskap ökar istället allas motivation.

7. Ingen uppskattning

Hårt arbete eller extraordinära resultat borde belönas. När även vardagliga tack uteblir växer ointresset. Det behöver inte kosta, ett enkelt tack räcker långt.

8. Dåligt ledarskap

Odugliga ledare är ett gift för företag och skadar varje medlem av deras team och deras organisation. Även de bästa medarbetarna behöver bra ledarskap. Sluta aldrig att utveckla ledarskapet på varenda nivå i företaget.

Om du känner igen någon av dessa dödliga motivationsdödare på din arbetsplats är det upp till dig att göra allt i din makt för att hitta en lösning. Glöm inte, fantastiska människor stannar inte länge på dåliga arbetsplatser.

Tack till:

Lolly Daskal, President and CEO, Lead From Within

Modernt ledarskap vill bli fler

Tilllsammans gör vi underverkOm du är driven och självgående med en god portion prestigelöshet så vill jag att du tittar hit! Du får möjligheten att med din egen fantasi, kreativitet och flexibilitet skapa din egen framtid. Du blir din egen säljare med det goda samtalet som verktyg, så detta handlar om att sälja sig själv och dessutom leverera det man säljer.

Beskriv i ditt personliga brev vad du vill göra med din framtid, hur du vill arbeta och hur du gör det möjligt på Modernt ledarskap! Detta kan betyda att du vill hyra ut dig som ledare/chef, hålla föreläsningar utifrån egna erfarenheter, sälja dina tjänster inom projektledning eller arbeta med personlig ledarskapscoaching/utveckling.

Är du intresserad? Ansök här och gör det nu 😉 

Är ditt företag förberett för generationsskiftet

I ÅR ÄR FÖRSTA ÅRET SOM FLER PERSONER GÅR I PENSION ÄN SOM BÖRJAR ARBETA.

Detta är en stor vändning på marknaden. Det gäller också ledare, de närmaste 10 åren kommer 48 chefer gå i pension varje dag. Samtidigt blir det svårare och svårare att rekrytera ledare från de yngre generationerna som ställer höga krav på hållbara, ansvarstagande företag.modernt ledarskap konferens-8901 

Många företag behöver en plan för att fylla de behov som kommer att uppstå de närmaste 10 åren. Beroende på just ert företags utveckling så kan ni behöva göre en eller flera av följande:

  • Employer Branding – Arbeta igenom just ert varumärke och värderingar. Detta kan göra er attraktivare som arbetsgivare.
  • Internt ledarprogram – Rekrytera ur den egna organisationen och uppmuntra medarbetare att avancera inom det egna företaget.
  • Uppmuntra den personliga utvecklingen utav de chefer som finns kvar i företaget. I ett led att fortsätta utvecklas kan chefer som befinner sig i medelåldern behöva nya utmaningar eller göra en jobbroteringar för att utvecklas. Lyssna, gör en handlingsplan för var och en.

Mycket tyder på att rekryteringsbranschen kommer att försöka headhunta många chefer, framförallt till de företag som inte har en plan så för att försäkra er om att just ert företag har en goda utvecklingsmöjligheter för såväl nutida som framtida chefer, skapa en plan.

Glöm inte att skriva upp er för mitt nyhetsbrev! Gratis personlighetstest medföljer och massor av tips om litteratur, föreläsningar och annat.

Föreläsning: Hållbart ledarskap

Modernt ledarskap har hittat en ny samarbetspartner i företaget Insikt & utveckling och Renée Ohlson. Tillsammans har vi skapat konceptet Hållbart ledarskap.

HL

Renée har en gedigen bakgrund inom terapi och har en grundläggande förståelse för ledarskapets psykologi. Tillsammans med mina praktiska erfarenheter som ledare har vi skapat föreläsningen Hållbart Ledarskap där vi också berättar mer om det nya spännande verktyget Enneagrammet.

Vill ni veta mer så tveka inte kontakta oss här:

Hur använder du Enneagrammet för att effektivisera?

EnneagrammetSå många praktiska tillämpningar är möjliga med Enneagrammet eftersom det är ett ramverk som klargör de ömsesidigt gående, självbalanserande komponenter som ingår i en komplex process. När vi vill förstå någon process tydligare (och varför en handling fungerar eller inte fungerar ) kan vi använda Enneagrammet som guide.

Till exempel , för att starta och driva ett framgångsrikt företag behövs en vision och självförtroende (8:an), förmågan att föra samman människor och lyssna på dem (9:an), etik och kvalitetskontroll (1:an), förmågan att tjäna människor och förutse deras behov (2:an), PR -och kommunikationsförmåga (3:an), en väl utformad produkt och en känslighet för dess emotionella påverkan på individer (4:an), teknisk expertis och innovativa idéer (5:an), lagarbete och självreglerande återkoppling (6:an) och energi och optimism (7:an) . Således är varje typ en nödvändig komponent i det hela och utan alla typer kommer något viktigt att vara bristfällig eller helt saknas . Denna typ av analys kan göras på många olika nivåer för ett fantastiskt utbud av möjligheter.

Vi kan använda Enneagrammet för att förstå en mångfald av affärsapplikationer, relationer, föräldraskap (tro mig, jag vet) , kulturella skillnader och personlig utveckling . Vi kan också använda Enneagrammet för att få mer insikt i psykologi, utbildning, reklam, försäljning, marknadsföring och alla former av kommunikation, äktenskap , karriär och coaching.

Oavsett hur vi använder Enneagrammet behöver vi först och främst att upptäcka vår egen personlighetstyp och (om möjligt) hjälpa oss fastställa vilken typ vår familj, våra vänner och arbetskollegor vi har att göra med. Men vi måste komma ihåg att upptäcka vår typ är bara det första steget i processen att upptäcka sig själv. Att hitta vår typ är inte slutmålet utan endast startpunkten.

EnneagrammetsOrganisationer runt om i världen kräver mer exakt information om behoven hos kunder och anställda och hur man bäst kommunicerar med dem. Många är också intresserade av att utveckla en mer human och personcentrerad syn på arbetsplatsen, så att de kan attrahera och behålla värdefulla medarbetare och uppnå maximal produktivitet. Om vi vill maximera vår produktivitet på arbetsplatsen, måste vi lära oss hur man ska hantera oss själva och hur man ska hantera olika typer av människor. Enneagrammet är unikt lämpad att möta dessa behov och många fler i näringslivet.

Nyckeln till framgång i alla företag är förmågan att kommunicera med andra, för att inspirera dem att dela din vision och mål samt att ge tydlig riktning och hålla saker på rätt spår genom tydlig återkoppling. Men kommunikation är ofta svårt; om personlighetstyp inte beaktas eftersom vi människor tenderar att tro att andra tycker på samma sätt som vi själva gör och att andra har samma motivation, värderingar , prioriteringar och reaktioner som de gör.

Även om vi förstår att olika människor måste hanteras på olika sätt, utan en adekvat uppfattning om vad dessa skillnader faktiskt är kan det vara svårt att hantera människor mer effektivt. När enneagramtypen beaktas blir kommunikationen effektivare och människor kan känna igen och göra det bästa av den mänskliga mångfalden. Enneagrammet hjälper chefer och personal på alla nivåer förstå att det finns nio olika synvinklar, nio distinkta uppsättningar av värderingar, nio olika kommunikationsstilar, nio sätt att lösa problem – osv – och att de alla är lika användbara och giltiga. Alla typer har något som krävs för att bidra till en blomstrande, balanserad arbetsmiljö.

Genom att förstå personlighetstyper, kan vi tala den andres språk vilket kan vara mycket annorlunda än vårt egna. Verklig kommunikation är då möjlig och vi kan mer opartiskt hantera konflikter, ineffektiva arbetsvanor, politik kontor och olika ledningsstilar bland andra viktiga arbetsfrågor. Enneagrammet smörjer alla interaktioner på arbetsplatsen genom att ge människor ett gemensamt vokabulär och en referensram. Dessutom hjälper det att behålla värdefulla medarbetare genom att öka trivsel och produktivitet. Den kan användas i en rekrytering för att hitta rätt person för jobbet och coaching för att hjälpa människor att arbeta på högsta nivå för sin kapacitet. Enneagrammet är också speciellt värdefullt för teamutveckling, konfliktlösning, förhandling och ledarskapsutveckling .

Dessutom hjälper Enneagrammet oss se våra egna personlighetsdynamik  tydligare. När vi är medvetna om vikten av personlighetstyper, ser vi att vår egen stil inte kommer att vara lika effektiv med alla. Därför är en av de mest nyttiga lärdomar av Enneagrammet hur man går från en ledarstil där andra förväntas att forma sig till vårt sätt att tänka och värden till en mer flexibel ledarstil där vi agera utifrån en medvetenhet om de styrkor och eventuella bidrag från andra. Genom att göra det hjälper vi andra att bli mer effektiva i sig själva och som ett resultat blir vi själva mer effektiva och arbetsgruppen blir mer harmonisk och produktiv.

Är du intresserad av ett enneagramtest, klicka här.

 

 

Nio sätt att leda – Enneagrammets nio personligheter

Enneagram_SymbolPersonlighetstypologin Enneagrammet identifierar nio distinkta personlighetstyper och som ledare har du olika strategier för att stötta, hjälpa och leda utifrån deras behov. Här är en kort sammanfattning av de olika typernas styrkhet och hur man leder dem till deras potential.

Ettan – Förbättraren

Principfast, idealistisk, självkontrollerad & perfektionistisk
Ettor är pliktuppfyllande människor. Det betyder mycket för dem att saker och ting blir välgjorda och helst helt perfekta. Inne i en etta talar hela tiden en stark kritiker. Detta säkrar att ettan gör allt för att leva upp till normer och regler hellre än att följa egna mera lustpräglade behov. Detta kan bl.a. konstateras vid val av ord som “borde” och “skulle”, som de ofta kryddar sitt tal med. De njuter av att göra ett väl utfört arbete och har fokus på detaljer, ordning och struktur.
Att leda en etta: Med klara ramar och riktlinjer, så de vet vad de skall jämföra och mäta efter, så att de kan vara säkra på att utföra uppgifterna korrekt. Good enough är svårt att acceptera för en etta så när du anser att arbetet är slutfört, hjälp ettan att avsluta uppgiften.

Tvåan – Hjälparen

Generös, tillmötesgående, demonstrativ och possessiv
Tvåor är tillmötesgående och ofta leende människor. Det betyder mycket för dem att vara till för andra – hjälpa och stödja. De har välutvecklad inlevelseförmåga och vet genast vad andra har behov av och hur de upplever något.. De är utmärkta mentorer och coacher då de är bra på att ta fram det bästa i andra människor. Tvåor är också ofta ”fysiska” och tar gärna i andra. De är sällskapsmänniskor och trivs med att ha många vänner omkring sig – de ordnar gärna aktiviteter och festligheter.
Att leda en tvåa: De är relationsskapande och arbetar bäst med människor och deras utveckling. De väljer ofta serviceyrken där kommunikation med andra är av stor betydelse och där de kan använda sin förmåga att se andras potential. Utan denna utveckling blir de arga och frustrerade. Raseriet styr dem snarare än medkänsla.

ar0705b_enagramTrean – Presteraren

Anpassningsbar, effektiv, driven, imagemedveten
Treor har en mycket hög aktivitetsnivå. De talar ofta snabbt och kan ha många järn i elden samtidigt. De glömmer ofta att ta hänsyn till sig själva på grund av att deras uppmärksamhet är riktad mot alla uppgifter, som skall utföras och alla mål, som skall nås. Detta medför att treorna hinner kollapsa innan de upptäcker att de har behov för en paus.
Att leda treor: Treor trivs bäst med konkurrens och högt tempo. Det är också bra för dem med synliga belöningar och uppskattning så som utnämningar, priser, månadens säljare o.s.v. men lägg inte på för mycket arbete på dem. Har de en allt för stor arbetsbörda så avbelasta dem då de sällan sätter stopp själva.

Fyran – Individualisten

Uttrycksfulla, intuitiva, självupptagna och dramatiska
Fyrorna är känslomässiga och djupsinniga människor. För dem är det viktigt att livet är intensivt. Det speciella och unika är det viktiga i deras liv och de använder sin kreativa förmåga till att göra det vanliga och vardagen till något enastående. Behovet av att vara något särskilt kan visa sig i valet av kläder och speciella detaljer. De är bra på att ge plats åt andras känslor, då de själva har erfarenheter av känslolivets rika register.
Att leda en fyra: De använder sitt estetiska sinne till att sätta pricken över i och de har individuella lösningar och en den särskilda förmågan att upptäcka det som saknas för att en uppgift skall bli bättre än bra.Ge fyror utrymme för sin estetik, sina känslor och sinne för det unika för att lösgöra en enorm kreativitet. Får de inte detta utrymme så låser sig istället fyran och tappar kontakten med sina känslor. Lyft upp fyran med det unika hon/han gör.

 

Femman – Undersökaren

Uppmärksamma, innovativa, hemlighetsfulla och enstöriga
Femmor är inåtvända, mycket privata människor, som tycker om att reflektera och tänka stora och visionära tankar. De är bra på att bevara överblicken i tillspetsade situationer. De är visionära och kan se sammanhang i annars abstrakta fenomen. De tycker om att sitta inne med expertvetande och blir ofta omtalade som specialister.
Att leda en femma: För att leda en femma, ge henne/honom god med tid till eftertanke och bäst är det om det finns möjlighet att dra sig tillbaka för sig själv. Då blir de objektiva, visionära med stor överblick över verksamheten/projektet. Blir de stressade förlorar de överblicken och ser ytligt på problem.

Sexan – Den Lojale

Engagerad, ansvarsfull, orolig och misstänksam/skeptisk
Sexor är skarpsinniga och lojala människor, som tycker om att analysera och överväga för och emot. De har fokus på vad som kan gå fel för att undgå det. De har ofta tänkt ut flera nödplaner och har alltid ett plåster i väskan och ett paraply i bilen, om det nu till nöds skulle behövas. Sexorna har förmåga att utan vidare inta motsatt synpunkt av det gängse.
Att leda en sexa: De vill gärna uppskattas för sin analytiska förmåga och trivs bra i en miljö med plats för sund skepsis. Då blir de jämviktsskapande, analytiska och kan se saker ur olika perspektiv. De motsätter sig inte dina förslag för att de tycker illa om dom utan för att belysa alla infallsvinklar, ta tillvara på det.

enneagramtyper

Sjuan – Entusiasten

Spontan, mångsidig, splittrad, njutningslysten
Sjuor är optimistiska och idérika människor, som är uppfyllda av vad upplevelserna kan utveckla sig till i framtiden. De är motiverade av allt nytt och spännande och av att utveckla nya idéer, som dock inte nödvändigtvis behöver bli realiserade. De är experter på att ge alla upplevelser en positiv betydelse och de ser snabbt nya möjligheter.
Att leda en sjua: Idérika är ett signum. De är bäst med utveckling och valmöjligheter. De tycker om miljöer utan för fasta dagsplaner, där de kan ändra riktning och hitta på nya saker. Blir de istället satta på att förvalta eller hämmade i sin förmåga tappar de entusiasmen och får upplevelsen av tunnelseende och ser då endast detaljer.

Åttan – Utmanaren

Självsäker, beslutsam, dominant och konfrontativ
Åttor är initiativrika och kraftfulla människor, som går in för ordning på saker och ting och vill tillfredsställa sina omedelbara behov. De är mycket ansvarsfulla och ställer gärna upp till kamp om de upplever orättvisor. Det är viktigt för dem att ha kontroll för att kunna bevara sin styrka och de vill helst vara oberoende av andra. Åttorna har många ledaregenskaper och går helst först med genomslagskraft och engagemang, som ibland upplevs som ilska.
Att leda en åtta: Åttorna trivs bäst, när det händer något aktivt och de får ta ansvar och gå i täten. Var oerhört rak och ärlig, det uppskattas av åttor. Korta meningar och instruktioner. Blir saker alltför stressade eller om deras svagheter blottas blir de handlingsförlamade och drar sig tillbaka för att planera om sina strategi…ibland sin hämnd.
Nian – Medlaren
Lättsam, behaglig, konflikträdd och frånvarande
Nior är trevliga och snälla människor. Det betyder mycket för dem att bevara en god stämning. De har en särskild “diplomatigen” i form av en hel rad av medlaregenskaper, som de använder för att bevara och återställa ro och harmoni. Av andra upplevs de som lyssnande och förstående. De har lätt att förstå olika människors synpunkter och har fokus på att alla skall bli hörda.
Att leda en nia: De trivs bäst i en god och harmonisk stämning, i en miljö med tid till att skapa överblick och balans. De följer en god ledare då de ibland inte vet vad de själva vill och följer då andras goda idéer. Stressade nior blir misstänksamma mot sig själva och andra och tvivlar på andras motiv.

Fortsättningen mot en bättre medarbetarundersökning

Har fått en del frågor och mycket uppmärksamhet runt detta inlägg och här kommer en mer detaljerad utläggning om vad jag menar och varför:

De fem stegen mot en bättre medarbetarundersökning som jag beskriver här går just ut på att ändra ditt eget beteende och de dessa fem förslag säkert är precis vad man kan förvänta sig så har jag upptäckt att många av mina kollegor där ute går på utbildningar, på föreläsningar eller läser böcker och blir tillfälligt inspirerade men det blir en kortvarig förändring.

Detta tror jag beror på att vi alltför sällan reflekterar över våra egna liv, våra handlingar och vad de leder till. Ett samtal blir dåligt med en medarbetare men vi funderar inte på varför det gick dåligt, ett annat gick bra och vi blir glada för det men återigen saknas reflektionen. Vi nöjer oss alltför ofta med tillfälliga tändningar och korta explosioner av inspiration.

459_LARGETransparens: Mod behövs absolut men dessutom att någon berättar att det är okej. Visst var jag rädd för att dela med mig för mycket i början då man hör så mycket om ledarskap:
“Låt dem inte komma för nära”
“Det är ensamt på toppen”
“Du blir inte trovärdig som ledare”
“Bli inte för kompis med dina medarbetare”

Skitsnack säger jag. Visst rekommenderar jag att hålla dig ifrån direkt olämpliga detaljer i ditt eget privatliv och alkohol skall drickas med måtta men var inte rädd att komma lite närmare. Ju bättre de känner dig , desto mer litar de på dig. Jag fick nyligen veta att detta kallas Joharis fönster:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Joharif%C3%B6nster

Tydlighet: Det är väl ganska typiskt svenskt att man hellre är trevlig än tydlig, då tydlig kan uppfattas som otrevlig (tror vi). Rak kommunikation är ett annat ord och raka människor brukar alltid få positiv feedback på att de är raka…ändå är det något vi flesta inte vill vara då vi inte vill skapa en konflikt. Men sällan uppstår en konflikt p.g.a. rak kommunikation, men snarare blir det färre konflikter p.g.a. färre missförstånd.

Istället för att säga: -“Kan du kolla den fakturan”
Är det rakare att säga: -“Kan du se till att den fakturan är betald”
Vi menar antagligen samma sak men det blir klarare och rakare med den sistnämnda.

Lyssna: Denna är knivig. Som coach vet jag att man TROR att man kan lyssna…men det är svårare än vad vi tror. MEN, det jag märker är att jag, under dagar fyllda med för mycket arbetsuppgifter (de flesta), att jag börjar skriva mail samtidigt som jag lyssnar på en medarbetare eller tänker på nästa möte eller helt enkelt säger att jag inte har tid att lyssna…DÄR begår jag misstaget. Ta de små samtalen när de kommer till dig så slipper du ha det stora samtalet med hela gruppen sedan när det eskalerat.

Medarbetarundersökning

Rättvisa: Klart det finns rättvisa. Om en medarbetare ofta försover sig eller ringer in sjuk på måndagar, tar sig friheter på företagets bekostnad så sticker det i ögonen på de som ser att chefen inte vågar agera eller för trettionde gången tar “ett allvarligt samtal” med personen. Sätt upp förhållningsregler tillsammans på ett APT, skriv ett kontrakt gentemot varandra och när någon tar ett snedsteg för mycket så är det enkelt att agera. Återigen tydlighet och följ sedan upp med en konsekvens sedan. Klart det finns gråskalor, men det känns när gränsen är passerad.

Fokusera på det positiva: Denna är den som jag har dragit mest nytta av. Vid en punkt kände jag mig så less på att vara bödeln! Min chef och mina medarbetare ville att jag skulle vara yxan som högg för att skipa rättvisa och det finns tyvärr en stark önskan ifrån många att leta fel, leta syndabockar. Men det som hände var att jag istället la ett större fokus på de som var glada, inte alltid de som gjorde mest eller var bäst, men de som spred glädje på enheten. Jag slutade lägga mitt fokus på alla de som lever när de får uppmärksamhet, oavsett om det är negativ uppmärksamhet eller positiv. Våra APTer var inte längre fokuserade på att leta fel i organisationen utan vad vi gör rätt och hur vi tar nästa steg framåt. En sorts egen variant på Appreciative Inquiry:

http://www.appreciativeinquiry.se/

Så efter undersökningen, när vi fått ett dåligt resultat måste du som ledare vara ödmjuk inför den kritiken och lyhörd såklart då alla har sina akilleshälar att arbeta med 🙂

Småbarn <3 Karriär = Sant

Jag satt idag och tittade på min hustru, hon, liksom jag, något trötta dagen efter midsommarafton med dans kring midsommarstången och att pricka in rätt tid för att undvika regnet. Det är kanske inte så konstigt att vara trött men detta är en känsla som följer med mig rent generellt på helgerna.

När jag betraktar människor runt omkring mig så förefaller det som om många verkar ha massor av energi och som befinner sig i ledande position. Men där energin finns verkar barn saknas i bilden eller så är barnen stora.

Men vi som är mitt karriären och som försöker bolla en kärleksfull barndom för våra barn med en karriär på jobbet, hur skall vi göra? Jag är knappast någon expert men här är några misstag och några erfarenheter jag delar med mig.

  • Ha inte barnen hemma när du jobbar hemifrån. Barnen blir mer frustrerade när de inte får någon uppmärksamhet alls eller när du stänger in dig för att ta ett samtal med din chef. Jag tror det är bättre att använda tiden du slipper lägga på resväg till att göra något riktigt roligt efter dagis/skolan.
  • Dela upp studiedagarna mellan er så fort ni får reda på när de är. Istället för att sucka och stöna över vilka möten eller deadlines du måste tillgodose eller avboka kan du i god tid söka föräldrarledigt och verkligen göra det till en dag fri från skuld och dåligt samvete.
  • Förbered för VAB när det är sjukdomstider. Gå igenom din kalender redan på söndagen så du vet vilka dagar du eller din partner kan vara hemma och de dagar där det inte går eller era möten krockar (om ni är flera) så ring din backup (om du har någon) för den personen kommer uppskatta att ni är ute i god tid. Bjud sedan din backup på middag ofta så känns det lättare att ringa nästa gång du sitter fast i bilkön.
  • Veckoplanera även resten av veckan med träning och fritidsaktiviteter så att det inte kommer som en shock på morgonen eller på väg hem från jobbet. Är ni flera som delar på ansvaret så skall ni vara överens om vem som gör vad.
  • Ta ledigt ibland helt utan att det är studiedag eller lov. Att ha en dag i månaden helt vigd åt barnen utan jobbtelefonen i beredskap. Gör ett jättestort bullbak, gå på museum, gå ut och fiska eller de där andra sakerna som du drömt om eller önskat att du kunde dela med barnen. Eller bara gå ner och kasta macka vid sjön, det barnen vill är att vara med dig.
  • Uppskatta det du har och när du har det. Säg inte att du har kvalitetstid med barnen, tid är kvalité så ta väl hand om den och njut av berg- och dalbanan.

Jag har inte beskrivit den andra sidan, karriären. Den sidan tror jag är vårt minsta bekymmer. Det är otroligt enkelt att lägga tid på jobbet. Vi är alltför många som sitter och skickar mail fram till 11-12 på kvällen eller som håller sig á jour på semestern, ständigt tillgängliga. Det dåliga samvetet gnager sällan för den förlorade arbetstid som vi haft utan den förlorade tid vi har med våra barn.