Jonas Lidén

Jag har arbetat som ledare och chef sedan 2006 och har upplevt goda tider såväl som dåliga och enligt min mening är det genom de dåliga tiderna som vi tar våra främsta steg i utvecklingen som ledare. Det är lätt att hantera framgång men genom att hantera motgångar, lågkonjukturer, effektiviseringar eller tuffa förhandlingar tar vi större kliv till att bli bättre ledare.

Jag är diplomerad organisationscoach genom ICFs regler och standard. Coaching har tagit mitt ledarskap ett steg vidare och att bli coachad får mig att agera, reagera, sträva och utvecklas.

Jag är även licensierad CoreProfiler™ och diplomerad Enneagram Practitioner, ett personlighetstest som utgår ifrån värderingar och drivkrafter och används som hjälpmedel för företag, team och individer att utveckla ett kreativt samarbete. Det gör jag genom att ta fram personlighetstyp och coacha till ökad självinsikt och större förståelse för sig själv och sin omgivning.

Mitt mål med de program jag erbjuder är att i slutändan se till att mina klienter kan:

  • Frigöra tid för att fokusera på “dina” fokusområden
  • Minska sjukfrånvaron och sjukrelaterade kostnader
  • Öka medarbetarnas motivation och effektivitet
  • Genomföra effektiva medarbetarsamtal

Slå mig en signal på 0737-136631 eller skicka ett mail till info@moderntledarskap.se

// Jonas Lidén


Qlöjten