Om Modernt ledarskap

Modernt ledarskap har fokus påmodernt ledarskap-9999 WEB

Långsiktiga lösningar & utveckling

Personlig coaching & mentorskap

Gruppdynamik & ökad effektivitet

Modernt ledarskap är ett företag som inriktar sig på långsiktiga lösningar för företag och ledarskap. Fokus ligger på ledarskapsfrågor, enneagrammet, coaching, stöd och mentorskap för chefer, ledare och icke-ledare med kundens affär i fokus.

Min affärsidé. En ledares förmåga i ett företag är skillnaden mellan tydlighet och otydlighet, nöjda och missnöjda medarbetare, effektivt eller ineffektivt arbete och hur lönsamhet påverkas. Genom att arbeta med ledare, chefer och specialister kan man förbättra och förstärka ett företag inifrån med hjälp av dess ledare.

Hållbara lösningar skapar goda förutsättningar för inte bara ditt företags nuvarande medarbetare utan även för de nyanställningar som ligger framför er. Ett gott arbetsklimat med smarta lösningar skapar goda förutsättningar för ökad omsättning och företaget får ett gott anseende bland medarbetare och kunder. 

Exempel på uppdrag. Ledarskapsutveckling, karriärcoaching eller personlig utvecklinginnebär att stödja ledare och chefer såväl som specialister eller människor som vill förena hållbar utveckling och värdegrundat arbete med expansion och tillväxt. Jag ansvarar för utvecklingsprogram, coaching, projektledning och rådgivning med fokus på individuella utmaningar såväl som gruppdynamisk kartläggning och gruppcoaching (Appreciative Inquiry)

Exempel på projekt och personlig coach. Projektledare Swedavia. Uppbyggnad av ny centraliserad kundtjänst på Arlanda, tekniskt och organisatoriskt. Efter uppbyggnad följde ett stöd gentemot ledare, medarbetargrupp och övrig berörd organisation www.swedavia.se

Ledarskapscoach till chef på Volvo IT under omorganisation. Mentorskap och stöd för enhetschef Göteborgs Stad vid teamutveckling, coaching för chefer/specialister med stressrelaterade problem.

Slå mig en signal på 0737-136631 eller skicka ett mail till info@moderntledarskap.se