8 sätt att döda motivationen hos medarbetare

Foto: Erwin Wodicka

Du känner säkert igen dig. Inc har listat åtta grejer som tar kål på de anställdas drivkraft och hur man kan åtgärda sakerna.

1. Negativa människor

De förgiftar stämningen, hatar förändring och förintar optimismen hos övriga kolleger. Låt dem hitta ett nytt arbete eller se till att ha tydliga policys och ett tydligt ledarskap för att minimera skadan de orsakar.

2. Inget utrymme att växa

Alla medarbetare behöver känna att de får lära sig nya saker och utvecklas. Annars blir arbetsplatsen statisk och tråkig. Individuella utvecklingsplaner visar istället medarbetarna att företaget aktivt investerar i dem och du som chef har nytta av din investering när dina medarbetare får utvecklas.

3. Ingen vision

Detaljer i all ära, det måste också finnas en långsiktig vision. Utan ett större sammanhang är det svårt för även de bästa medarbetarna att se helheten och motiveras till att prestera allt de kan.

4. Slöseri med tid

Onödiga möten stup i kvarten eller mejl med irrelevant information som hela tiden ska skickas till hela personalen. Ser det ut så här är det sannolikt att medarbetarna är väldigt irriterade på tidslöseriet. Visa istället att de anställda är värdefulla genom att respektera deras begränsade tid.

5. Dålig kommunikation

När kommunikationen är dålig spenderar personalen hälften av tiden med att gissa vad chefen vill ha gjort, viktiga uppgifter förbises och fokus läggs ibland på onödiga arbetsuppgifter. Med tydlig kommunikation kan medarbetarna ägna mer tid åt arbete.

6. Strikt hierarki

Allas idéer värderas inte lika högt och vissa ska bara hålla tyst och göra som cheferna säger. Att arbeta på en sådan arbetsplats där dina idéer inte värderas eller där chefen tar åt sig äran är det ett säkert recept för attt döda motivationen. Genom samarbete och gott ledarskap ökar istället allas motivation.

7. Ingen uppskattning

Hårt arbete eller extraordinära resultat borde belönas. När även vardagliga tack uteblir växer ointresset. Det behöver inte kosta, ett enkelt tack räcker långt.

8. Dåligt ledarskap

Odugliga ledare är ett gift för företag och skadar varje medlem av deras team och deras organisation. Även de bästa medarbetarna behöver bra ledarskap. Sluta aldrig att utveckla ledarskapet på varenda nivå i företaget.

Om du känner igen någon av dessa dödliga motivationsdödare på din arbetsplats är det upp till dig att göra allt i din makt för att hitta en lösning. Glöm inte, fantastiska människor stannar inte länge på dåliga arbetsplatser.

Tack till:

Lolly Daskal, President and CEO, Lead From Within