Är ditt företag förberett för generationsskiftet

I ÅR ÄR FÖRSTA ÅRET SOM FLER PERSONER GÅR I PENSION ÄN SOM BÖRJAR ARBETA.

Detta är en stor vändning på marknaden. Det gäller också ledare, de närmaste 10 åren kommer 48 chefer gå i pension varje dag. Samtidigt blir det svårare och svårare att rekrytera ledare från de yngre generationerna som ställer höga krav på hållbara, ansvarstagande företag.modernt ledarskap konferens-8901 

Många företag behöver en plan för att fylla de behov som kommer att uppstå de närmaste 10 åren. Beroende på just ert företags utveckling så kan ni behöva göre en eller flera av följande:

  • Employer Branding – Arbeta igenom just ert varumärke och värderingar. Detta kan göra er attraktivare som arbetsgivare.
  • Internt ledarprogram – Rekrytera ur den egna organisationen och uppmuntra medarbetare att avancera inom det egna företaget.
  • Uppmuntra den personliga utvecklingen utav de chefer som finns kvar i företaget. I ett led att fortsätta utvecklas kan chefer som befinner sig i medelåldern behöva nya utmaningar eller göra en jobbroteringar för att utvecklas. Lyssna, gör en handlingsplan för var och en.

Mycket tyder på att rekryteringsbranschen kommer att försöka headhunta många chefer, framförallt till de företag som inte har en plan så för att försäkra er om att just ert företag har en goda utvecklingsmöjligheter för såväl nutida som framtida chefer, skapa en plan.

Glöm inte att skriva upp er för mitt nyhetsbrev! Gratis personlighetstest medföljer och massor av tips om litteratur, föreläsningar och annat.