4 tydliga sätt att skapa förtroende.

Du har hört det förr men det tål att upprepas.hand

Förtroende är inte något man får.

Det är något man förtjänar.

Så hur förtjänar du dina kollegors och medarbetares förtroende? Eller i ännu större utsträckning få deras förtroende då du säkert redan har en hel del förtroende redan?

  • Dela med dig av informationen du får. Information är nära på en handelsvara eller en valuta på en arbetsplats och viss information kan naturligtvis vara känslig men oftast hålls mycket information inne som inte behöver hållas på utan vana, rädsla eller okunskap så är det enklare att inte säga något. Förbättra den interna kommunikationen och minska på spekulationerna. Då ökar förtroendet för dig.
  • Dela frikostigt av dig själv. Genom att dela med dig av dina misstag, goda tider, ditt privatliv eller vad du själv känner är lämpligt så blir du en större del utav arbetsplatsen. Då du delar med dig visar du förtroende och det i gengäld genererar förtroende.
  • Var osjälvisk och oegoistisk. Inget förstör förtroende som alltför självcentrerade personer. Om alla tror att din agenda alltid är att se om ditt eget bo kommer förtroendet bli därefter. Låt dina handlingar visa din osjälviska sida. Försvara dina medarbetare, vissa upp kollektivets framsteg och inte dina egna.
  • Lyssna och delegera. Mer på temat runt att visa förtroende och få det tillbaka. Lyssna och låt andra vara med och bestämma gruppen/enhetens framtid. Medbestämanderätt och ansvarsområden visar att du har förtroende och då får du förtroendet tillbaka.

Lycka till.