Nio sätt att leda – Enneagrammets nio personligheter

Enneagram_SymbolPersonlighetstypologin Enneagrammet identifierar nio distinkta personlighetstyper och som ledare har du olika strategier för att stötta, hjälpa och leda utifrån deras behov. Här är en kort sammanfattning av de olika typernas styrkhet och hur man leder dem till deras potential.

Ettan – Förbättraren

Principfast, idealistisk, självkontrollerad & perfektionistisk
Ettor är pliktuppfyllande människor. Det betyder mycket för dem att saker och ting blir välgjorda och helst helt perfekta. Inne i en etta talar hela tiden en stark kritiker. Detta säkrar att ettan gör allt för att leva upp till normer och regler hellre än att följa egna mera lustpräglade behov. Detta kan bl.a. konstateras vid val av ord som “borde” och “skulle”, som de ofta kryddar sitt tal med. De njuter av att göra ett väl utfört arbete och har fokus på detaljer, ordning och struktur.
Att leda en etta: Med klara ramar och riktlinjer, så de vet vad de skall jämföra och mäta efter, så att de kan vara säkra på att utföra uppgifterna korrekt. Good enough är svårt att acceptera för en etta så när du anser att arbetet är slutfört, hjälp ettan att avsluta uppgiften.

Tvåan – Hjälparen

Generös, tillmötesgående, demonstrativ och possessiv
Tvåor är tillmötesgående och ofta leende människor. Det betyder mycket för dem att vara till för andra – hjälpa och stödja. De har välutvecklad inlevelseförmåga och vet genast vad andra har behov av och hur de upplever något.. De är utmärkta mentorer och coacher då de är bra på att ta fram det bästa i andra människor. Tvåor är också ofta ”fysiska” och tar gärna i andra. De är sällskapsmänniskor och trivs med att ha många vänner omkring sig – de ordnar gärna aktiviteter och festligheter.
Att leda en tvåa: De är relationsskapande och arbetar bäst med människor och deras utveckling. De väljer ofta serviceyrken där kommunikation med andra är av stor betydelse och där de kan använda sin förmåga att se andras potential. Utan denna utveckling blir de arga och frustrerade. Raseriet styr dem snarare än medkänsla.

ar0705b_enagramTrean – Presteraren

Anpassningsbar, effektiv, driven, imagemedveten
Treor har en mycket hög aktivitetsnivå. De talar ofta snabbt och kan ha många järn i elden samtidigt. De glömmer ofta att ta hänsyn till sig själva på grund av att deras uppmärksamhet är riktad mot alla uppgifter, som skall utföras och alla mål, som skall nås. Detta medför att treorna hinner kollapsa innan de upptäcker att de har behov för en paus.
Att leda treor: Treor trivs bäst med konkurrens och högt tempo. Det är också bra för dem med synliga belöningar och uppskattning så som utnämningar, priser, månadens säljare o.s.v. men lägg inte på för mycket arbete på dem. Har de en allt för stor arbetsbörda så avbelasta dem då de sällan sätter stopp själva.

Fyran – Individualisten

Uttrycksfulla, intuitiva, självupptagna och dramatiska
Fyrorna är känslomässiga och djupsinniga människor. För dem är det viktigt att livet är intensivt. Det speciella och unika är det viktiga i deras liv och de använder sin kreativa förmåga till att göra det vanliga och vardagen till något enastående. Behovet av att vara något särskilt kan visa sig i valet av kläder och speciella detaljer. De är bra på att ge plats åt andras känslor, då de själva har erfarenheter av känslolivets rika register.
Att leda en fyra: De använder sitt estetiska sinne till att sätta pricken över i och de har individuella lösningar och en den särskilda förmågan att upptäcka det som saknas för att en uppgift skall bli bättre än bra.Ge fyror utrymme för sin estetik, sina känslor och sinne för det unika för att lösgöra en enorm kreativitet. Får de inte detta utrymme så låser sig istället fyran och tappar kontakten med sina känslor. Lyft upp fyran med det unika hon/han gör.

 

Femman – Undersökaren

Uppmärksamma, innovativa, hemlighetsfulla och enstöriga
Femmor är inåtvända, mycket privata människor, som tycker om att reflektera och tänka stora och visionära tankar. De är bra på att bevara överblicken i tillspetsade situationer. De är visionära och kan se sammanhang i annars abstrakta fenomen. De tycker om att sitta inne med expertvetande och blir ofta omtalade som specialister.
Att leda en femma: För att leda en femma, ge henne/honom god med tid till eftertanke och bäst är det om det finns möjlighet att dra sig tillbaka för sig själv. Då blir de objektiva, visionära med stor överblick över verksamheten/projektet. Blir de stressade förlorar de överblicken och ser ytligt på problem.

Sexan – Den Lojale

Engagerad, ansvarsfull, orolig och misstänksam/skeptisk
Sexor är skarpsinniga och lojala människor, som tycker om att analysera och överväga för och emot. De har fokus på vad som kan gå fel för att undgå det. De har ofta tänkt ut flera nödplaner och har alltid ett plåster i väskan och ett paraply i bilen, om det nu till nöds skulle behövas. Sexorna har förmåga att utan vidare inta motsatt synpunkt av det gängse.
Att leda en sexa: De vill gärna uppskattas för sin analytiska förmåga och trivs bra i en miljö med plats för sund skepsis. Då blir de jämviktsskapande, analytiska och kan se saker ur olika perspektiv. De motsätter sig inte dina förslag för att de tycker illa om dom utan för att belysa alla infallsvinklar, ta tillvara på det.

enneagramtyper

Sjuan – Entusiasten

Spontan, mångsidig, splittrad, njutningslysten
Sjuor är optimistiska och idérika människor, som är uppfyllda av vad upplevelserna kan utveckla sig till i framtiden. De är motiverade av allt nytt och spännande och av att utveckla nya idéer, som dock inte nödvändigtvis behöver bli realiserade. De är experter på att ge alla upplevelser en positiv betydelse och de ser snabbt nya möjligheter.
Att leda en sjua: Idérika är ett signum. De är bäst med utveckling och valmöjligheter. De tycker om miljöer utan för fasta dagsplaner, där de kan ändra riktning och hitta på nya saker. Blir de istället satta på att förvalta eller hämmade i sin förmåga tappar de entusiasmen och får upplevelsen av tunnelseende och ser då endast detaljer.

Åttan – Utmanaren

Självsäker, beslutsam, dominant och konfrontativ
Åttor är initiativrika och kraftfulla människor, som går in för ordning på saker och ting och vill tillfredsställa sina omedelbara behov. De är mycket ansvarsfulla och ställer gärna upp till kamp om de upplever orättvisor. Det är viktigt för dem att ha kontroll för att kunna bevara sin styrka och de vill helst vara oberoende av andra. Åttorna har många ledaregenskaper och går helst först med genomslagskraft och engagemang, som ibland upplevs som ilska.
Att leda en åtta: Åttorna trivs bäst, när det händer något aktivt och de får ta ansvar och gå i täten. Var oerhört rak och ärlig, det uppskattas av åttor. Korta meningar och instruktioner. Blir saker alltför stressade eller om deras svagheter blottas blir de handlingsförlamade och drar sig tillbaka för att planera om sina strategi…ibland sin hämnd.
Nian – Medlaren
Lättsam, behaglig, konflikträdd och frånvarande
Nior är trevliga och snälla människor. Det betyder mycket för dem att bevara en god stämning. De har en särskild “diplomatigen” i form av en hel rad av medlaregenskaper, som de använder för att bevara och återställa ro och harmoni. Av andra upplevs de som lyssnande och förstående. De har lätt att förstå olika människors synpunkter och har fokus på att alla skall bli hörda.
Att leda en nia: De trivs bäst i en god och harmonisk stämning, i en miljö med tid till att skapa överblick och balans. De följer en god ledare då de ibland inte vet vad de själva vill och följer då andras goda idéer. Stressade nior blir misstänksamma mot sig själva och andra och tvivlar på andras motiv.