Ledarskap, 5 steg mot en bättre medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen är ett utav de enklaste sätten att få ett kvitto på hur ditt ledarskap uppfattas och vilken effekt det får på dina medarbetare. Även under en effektivisering på företaget eller en arbetsplats med många missnöjda medarbetare är det den närmaste ledaren som har störst påverkan på gruppen/enheten. Denna guide vänder sig till dig som har underställda medarbetare och här är mina tips på hur du kan  förbättra resultatet:

  1. Transparens – Genom att dela med dig mer utav ditt liv, din frustration, din lycka och glädje så visar du att du är lika mycket människa som alla andra. Detta grundar sig i våra värderingar i Sverige där organisationerna är platta, mindre hierarkiska, vi är “du” med chefen och vi vill ha medbestämmande och autonomi. Välj därför att dela med dig av dina misstag och be om ursäkt för dem likaväl som du berättar om de glädjeämnen som finns i ditt liv, privata och professionella.
  2. Tydlighet – Du kanske tycker att du är tydlig, du kanske tror att det du säger är så enkelt att alla förstår. Tro mig, du kan bli tydligare. Förvänta dig inte att alla kan förstå vad du “egentligen” menar för ingen kan läsa dina tankar. Säg det rätt ut, inga krusiduller. Precis som i en privat relation är det vad som sägs mellan raderna som är det som vi vill ha sagt. Så säg det du menar så slipper du många missförstånd.
  3. Lyssna – Ta dig tid att lyssna. Sätt dig ner på morgonen och lyssna på dina medarbetare. Har du skiftgående personal så har de ofta mycket att berätta som sker på arbetsplatsen då du inte är på plats. Rykten och hörsägen sprider sig tyvärr ofta som en löpeld. Det är inte så sällan på rasterna som sanningarna kommer. Nästa gång en medarbetare tittar in i ditt kontor och undrar om du har tid, och du egentligen har tusen andra saker för dig, ta dig tid, det kommer löna sig.
  4. Rättvisa – Där du arbetar har ni troligtvis både formella och informella regler som skall följas. Det finns policies som företaget kräver att ni skall följa och ni har säkert lagt till några egna regler i gruppen/avdelningen. Om så är fallet, se då till att följa upp när någon bryter mot dessa regler. En regelbrott måste följas med en konsekvens. Det är mycket demoraliserande för gruppen när ledaren inte vill eller vågar genomdriva konsekvensen.
  5. Fokusera på det positiva. – Det förväntas utav dig som ledare (från såväl medarbetare som chefer) att du skall styra upp de som inte gör sitt jobb, de som gnäller eller de som sprider sitt missnöje i företaget. Detta skall du naturligtvis också göra men glöm inte alla dem som gör sitt jobb och mer därtill, de som är dina ambassadörer och dina högpresterare. Lägg åtminstone 80% utav din tid på att höja de positiva medarbetarna till skyarna så följer snart resten med och den missnöjde står ensam till slut.

Detta är ingen quick fix men hållbart ledarskap är inte det. Hållbart ledarskap kommer att hjälpa nästa generations ledare och nästa generations medarbetare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *